rtLib — Notes Rich Text Management Library Documentation of rtLib — Notes Rich Text Management Library Download rtLib — Notes Rich Text Management Library FAQ of rtLib — Notes Rich Text Management Library Feedback about rtLib — Notes Rich Text Management Library

Cookbook

Format simple text

Start search Mail feedback Back to Description


add (rtContainer) addNewLine (rtContainer) addNewLine (rTextParagraph) appendStyle appendText (rtContainer) appendText (rTextParagraph) Add (rtCollection) Add (rTextParagraph) Alignment Bold Bullets FirstLineLeftMargin Font FontSize LeftMargin NotesColor Paragraph SpacingAbove SpacingBelow Typeface

Code fragment from sample "Format simple text"; see full running samples in downloadable help.
' ############### DEFINE STYLES
Dim Heading1 As rtStyle, Heading2 As rtStyle
Dim BodyText As rtStyle, Bullets As rtStyle
' ############### HEADING ONE
Set Heading1= New rtStyle(0)
With Heading1
Set .Paragraph = New rtParagraphStyle(0)
.Paragraph.SpacingAbove=3
.Paragraph.Alignment =ALIGN_RIGHT
Set .Font = New rtFontStyle(0)
With .Font
.Typeface="Arial"
.FontSize=24
.Bold=True
End with
End With
' ############### HEADING TWO
Set Heading2= New rtStyle(0)
With Heading2
Set .Paragraph = New rtParagraphStyle(0)
.Paragraph.SpacingBelow =2
.Paragraph.Alignment =ALIGN_LEFT
Set .Font = New rtFontStyle(0)
With .Font
.Typeface="Times New Roman"
.FontSize=18
.Bold=True
End With
End With
' ############### BODY TEXT
Set BodyText= New rtStyle(0)
With BodyText
Set .Paragraph = New rtParagraphStyle(0)
Set .Font = New rtFontStyle(0)
.Paragraph.SpacingBelow =2
.Paragraph.Alignment =ALIGN_LEFT
.Font.Typeface="Arial"
.Font.FontSize=10
End With
' ############### BULLETS
Set Bullets= New rtStyle(0)
With Bullets
Set .Paragraph = New rtParagraphStyle(0)
With .Paragraph
.SpacingBelow =2
.Bullets = True
.FirstLineLeftMargin = .LeftMargin + ONE_CM ' indent from page margin - default is 1 inch
.LeftMargin = .LeftMargin + ONE_CM ' indent from page margin - default is 1 inch
End With
Set .Font = BodyText.Font.Clone' make font "the same"; cloning allows to modify both independently
.Font.NotesColor = NOTES_COLOR_BLUE' just for kicks
End With
' ############### NOW COMPOSE TEXT

Dim theText as rTextParagraph
Set theText = New rTextParagraph("De ipsa natura sive de vi insita actionibusque creaturarum.")
With ctxDump
.appendStyle Heading1 ' paragraph
.add theText
.addNewLine 1
.appendText "Acta Erudit. Lips. ann. 1698. Sept. p. 432. #1"
.appendStyle Heading2
.addNewLine 1

Const textusScientificus_1 = |1. Accepi nuper missu celeberrimi et de rebus mathematicis ac physicis praeclare meriti Viri, Johannis Christophori Sturmii, quam Atorfii edidit apologiam pro sua de Idolo Natura dissertatione, impugnata a Medico Kiloniensium
primario, et ..., Gunthero Christophoro Schelhamero, in libro de natura. Cum igitur idem argumentum versassem et ego olim, nonnihilque etiam concertationis per literas mihi cum praeclaro autore dissertationis intercedat, cujus mentionem mihi perhonorificam
ipse nuper fecit, publice memoratis nonnullis inter nos actis in Physicae electivae tomo primo, lib. 1. sect. 1. cap. 3. Epilog. . 5. pag. 119. 120.: eo libentius animum attentionemque adhibui argumento per se egregio, necessarium judicans, ut mens mea
pariter et tota res ex iis, quae aliquoties jam indicavi, principiis distinctitis paulo proponeretur. Cui instituto commodam occasionem praestare illa visa est apologetica dissertatio), quod judicare liceret, autorem ibi, quae maxinie ad rem facerent, paucis
uno sub conspectu exhibuisse. De caetero litem ipsam inter praeclaros viros non facio meam.|
Const textusScientificus_2 = |2. Duo potissimum quaeri puto, primum, in quo consistat natura, qam rebus tribuere solemus, cujus attributa passim recepta aliquid Paganismi redolere, judicat celeberrimus Sturmius; deinde utrum aliqua sit in creaturis ..., quam
videtur negare. Quod primum attinet, de ipsa natura, si dispiciamus, et quid sit, et quid non it, assentior quidem, nullam dari aniniam Universi; condo etiam miranda illa, quae occurrunt quotidie, de quibus me rito solemus, opus naturae esse, opus
intelligentiae, non esse adscribenda creatis quibusdam intelligen tiis, sapientia et virtute proportionali ad rem tantam praeditis; sed naturam universam esse ut sic dicam artificium Dei, et tantum quidem, ut quaevis machina naturalis (quod verum, parumque
observatum naturae artisque discrimen est) organis constet prorsus infinitis, infinitamque adeo sapientiam potentiamque autoris rectorisque postulet. Itaque et calidum omniscium Hippocratis, et Cholcodeam animarum datricem Avicennae, et illam sapientissimam
Scaligeri aliorumque virtutem plasticam, et principium hylarchicum Henrici Mori, partim impossibilia, partim superflua puto; satisque habeo, machinam rerum tanta sapientia, esse conditam, ut ipso eius progressu admiranda illa contingant, organicis praesertim
(ut arbitror) ex praedelineatione quadam sese evolventibus. Itaque quod Vir cl. naturae cujusdam creatae, sapientis, corporum machinas formantis gubernantisque figmentum rejicit, probo. Sed nec consequi inde nec rationi consentaneum puto, ut omnem vim creatam
actricem insitam rebus denegemus.|
Const textusScientificus_3 = |3. Diximus quod non sit; videamus jam etiam paulo propius, quid sit illa natura, quam Aristoteles non male principium motus et quietis appellavit; quamquam Philosophus ille mihi latius accepto vocabulo non solum motum localem,
aut in loco quietem, sed generaliter mutationem, et .... seu persistentiam intelligere videatur. Unde etiam, ut obiter dicam, definitio quam motui assignat, etsi obscurior justo, non tam inepta tamen est, quam iis videtur, qui perinde sumunt, ac si motum
localem tantummodo definire voluisset: sed ad rem. Robertus Boylius, vir insignis et in naturae observatione cum cura versatus, de ipsa natura libellum scripsit, cujus mens eo redit, si bene memini, ut naturam judicemus esse ipsum corporum machanismum, quod
quidem ... probari potest; sed rem rimanti majore ... distinguenda erant in ipso mechanismo principia a derivatis: ut in explicando horologio non satis est, si mechanica ratione impelli dicas, nisi distinguas, pondere an clastro concitetur. Et a me aliquoties
jam est proditum (quod profuturum puto, ne mechanicae naturalium rerum explicationes ad abusum trahantur in praejudlicium pietatis, tanquam per se materia stare possit, et mechanismus nulla intelligentia aut substantia spirituali indigeat) originem ipsius mech
anismi non ex solo materiali principio athematicisque rationibus, sed altiore quodam et, ut sic dicam, metaphysico fonte fluxisse|


.appendStyle BodyText
.addNewLine 1
.appendText textusScientificus_1
.addNewLine 1
.appendText textusScientificus_2

.appendStyle Bullets' this will be used as a sample style for the subsequent paragraphs
.addNewLine 1
.appendText "and some bulletus"
.addNewLine 1
.appendText "and some more bulletus"

.appendStyle Heading2
.addNewLine 1
.appendText "Acta Erudit. Lips. ann. 1698. Sept. p. 432. #2"

.appendStyle BodyText
.addNewLine 1
.appendText textusScientificus_3
End With

ctxDump.add theText